Personlig utveckling & Externa relationer

Personlig utveckling & Externa relationer är en unik satsning inom svensk skola. Här får du som elev bland annat jobba med kundbemötande, service samt medarbetarskap. Satsningen omfattar alla elever och genomförs på mentorstid som blended learning, en blandning av olika lärmiljöer som exempelvis quiz, teori, filmer och övningsuppgifter kopplade till både Realgymnasiets och samarbetspartners dagliga verksamhet.

Vi är i ständig dialog med våra samarbetspartners och har sedan lång tid fångat upp önskemålet att eleverna förbereds för en kundnära roll ute på de olika arbetsplatserna. Eleverna kommer att vara bättre förberedda på vad som förväntas av dem på APL och i yrkeslivet. Det är viktigt att vi lyssnar på branscherna eftersom det är våra partners som bäst vet hur vi kan hjälpa våra elever att bli än mer attraktiva på arbetsmarknaden.

Anna Andbjer Persson Verksamhetsansvarig för programutvecklingen på Lärande i Sverige

Satsningen genomförs i tre moduler över alla tre gymnasieåren och kommer att genomföras på mentorstid med en koppling till elevens personliga utveckling. I höst kommer alla elever att genomföra första delen. Efter att ha genomgått Personlig utveckling & Externa relationer får du ett diplom som du kan bifoga i ditt CV.

När man arbetar i djurpark är man ständigt i dialog med gästerna. Information och utbildning är ett av våra viktigaste uppdrag. Att Realgymnasiet har lyssnat in parkerna och hittat en väg för att stärka elevernas kompetens inom service och kundbemötande, tycker vi är oerhört positivt.

Rosanna Franzén Teamledare Rovfågel/Sydamerika Kolmårdens Djurpark

Att lyssna på vilken kompetens olika branscher efterfrågar för framtida rekryteringsbehov är en viktig del i vårt framgångskoncept.

Självklart är kunskap om moderna fordonssystem viktigt för en framtida fordonsmekaniker. Men, kunden är väldigt viktig och ett bra bemötande i alla led kan vara skillnad mellan att förlora eller vinna en kund. Därför ligger denna satsning helt i vår linje med vårt sätt att resonera. Vi är väldigt glada över att Realgymnasiet lyssnar på branschen och att de agerar i frågan.

Andreas Forslund Operativ chef, ProMeister Solutions

Det känns väldigt roligt att vi äntligen har gått i mål med denna satsning. Eftersom detta är ett nytt grepp inom svensk skola var vi måna om att planera detta med representanter från branscherna. Vårt mål är att bli stilbildande i partnerskap och för att ytterligare förstärka branschkopplingen har vi tagit fram materialet tillsammans med en extern partner, specialiserad på utbildning i service och kundbemötande,

Anneli Larsson VD Lärande Partner

Kontakt för mer information:

Anna Andbjer Persson

Verksamhetsansvarig för programutveckling, Lärande i Sverige

Anneli Larsson

VD Lärande Partner