Våra kärnvärden visar vägen

Våra kärnvärden genomsyrar allt vi gör.

Trygghet

– grunden för all utveckling. Den som känner sig trygg, i sin omgivning och i sig själv, har bättre förutsättningar att utvecklas och lära.


Team

– med en hög grad av delaktighet, individuellt ansvarstagande, god kommunikation och tydliga mål skapar vi framgångsrika team.


Utveckling

– vår ständiga strävan att uppleva mer, förstå mer och lära mer. När vi uppmuntrar varandra att tänka fritt, vara modiga och tänka nytt skapar vi spännande möjligheter.


Framgång

– för oss handlar framgång inte bara om att nå goda studieresultat, det handlar också om själva lärandeprocessen, om utveckling, att tro på sig själv och att känna optimism inför framtiden.