Makeup- och hårstylistdiplomeringen görs i samarbete med FÄRG. Eleverna har under sin studietid tillgång till FÄRGs onlineportal med mängder av material som pictorials, tutorials och övningar.

"FÄRG MAKEUP & ACADEMY har gjort vissa förändringar i nutid för att möta såväl elevernas som branschens höga krav och förväntningar på både produkter och tjänster inom makeup. Något vi på FÄRG alltid gått i bräschen för är just kvalité, inkludering och kreativitet — makeup och lärande ska vara kul och för alla. Därför känns det extra kul att tillsammans med Real gymnasiet och alla engagerade lärarna bygga vidare på redan fantastiska idéer och tankar om att alltid ha elevens bästa i fokus och erbjuda utbildningar som är konkurrenskraftiga i arbetslivet!”

Aysha Jones VD & ägare av FÄRG MAKEUP & ACADEMY