Vi som jobbar här

Michael Hanfler

Skolläkare

Elisabeth Svensson

Specialpedagog

Sofia Söderling

Skolsköterska

Truls Herrlin

Skolkurator

Frida Eriksson

Lärare

Sara Axelsson

Lärare

Alexander Nordlund

Lärare

Cassandra Wandegren

Lärare (föräldraledig)

Kjell Wahlström

Lärare 

Ida Lång

Elevresurs

Andreas Bruhn

Lärare

Mette Bryngemark

Elevresurs