Samarbetspartners

Alla våra utbildningar grundar sig i verkligheten. Det innebär att våra utbildningar genomförs i nära samarbete med branschen. På så sätt kan du som elev vara säker på att du får de kunskaper och färdigheter som efterfrågas på arbetsmarknaden, samtidigt som du också får värdefulla kontakter för framtiden. Nedan finns beskrivet ett antal av våra lokala samarbetspartners.

Gör din APL utomlands!

Internationell APL ger eleven möjligheter att skapa internationella kontakter och öka den personliga och språkliga utvecklingen. Alla våra internationella APL-platser uppfyller Realgymnasiets krav på kvalitet, säkerhet, arbetsmiljö, värdegrund och pedagogisk grund. APL-platserna riskbedöms och kvalitetssäkras av Realgymnasiets personal. 

Vi har bland annat APL-platser i Sydafrika, Irland och Tyskland.