Smart Retail

Smart Retail

I samarbete med modebranschen använder vi det e-learning baserade utbildningsprogrammet Smart Retail som ger utbildning inom personal shopping/style advising.

Smart Retail är ett nytänkande träningsprogram inom styling för butikspersonal och gymnasieelever. Efter avslutad utbildning och diplom i SMART har ungdomarna stor anställningsbarhet i modebranschen där cirka 60 000 arbetstillfällen finns. I de undersökningar som är gjorda är 80 % av deltagarna i arbete efter avslutad utbildning.

Målet med utbildningen är att ge butikspersonal och elever kunskap och förmåga att välja kläder och färger utifrån varje kunds personliga egenskaper. Vi lär oss också hur vi kommunicerar informationen i kundmötet. Verktyget används av gymnasieskolor i Sverige som jobbar med stylistutbildningar på hantverkslinjer.

”Vi på Smart har mycket att tacka Realgymnasiet för! Ni är de i skolvärlden som kommit längst med att utveckla era stylistprogram och vi har en mycket öppen och bra dialog tillsammans. Ni har också väldigt duktiga lärare i ämnet som inte alla skolor har. Kompetensen är oftast hög bland era lärare på dessa program. Tack!”

Mirjam Kellermann och Tommy Hellström Smart Retail

Utbildningen är också kvalitetssäkrad av Svensk Handel kompetensbyrå, och efter avslutad och godkänd utbildning får varje elev ett diplom som visar att hen gått en diplomerad style advising- och modesäljarutbildning.

Samarbetet mellan Realgymnasiet och Smart Retail inleddes 2010 och sedan dess har vi fördjupat vår samverkan och dessutom haft kontinuerlig dialog hur vi förbättrar våra utbildningar.