Zoorf är en intresseorganisation för alla yrkesverksamma inom svensk zoologisk fackhandel.

Zoorf organiserar i dagsläget närmare 250 butiker, grossister, tillverkare, leverantörer och skolor. Förutom myndighetskontakter och att vara branschens språkrör håller arrangeras en fackmässa, ZoorfExpo, vart annat år.

Realgymnasiet är medlem och har samarbeten med flertalet av medlemmarna. Zoorf rekommenderar sina medlemsbutiker att ta emot Realgymnasiets elever på APL.