Vi utbildar morgondagens medarbetare

Vi är bra på skola och vår partner på sin bransch, tillsammans utbildar vi framtidens medarbetare. De kommer ut med relevant kompetens och är anställningsbara direkt.

Anna Ekstrand Rektor, Realgymnasiet i Linköping

Nyckeln till framgången är nära samarbeten med ledande aktörer inom tillväxtbranscher. När skola och bransch möts får eleven en relevant och modern utbildning, goda nätverk både nationellt och internationellt och rätt branschcertifikat. På det sättet blir våra elever attraktiva att anställa på arbetsmarknaden. 

Detta tillsammans med behörighet till högskola och universitet ger de bästa förutsättningarna i livet efter studenten.

Det här är ett mycket framgångsrikt sätt att utbilda unga människor. Deras utvecklingskurva går brant uppåt och efter tre år är de anställningsbara medarbetare i branschen.

Per Erik Dufwenberg IT-lärare, Realgymnasiet i Linköping

Bara möjligheter!

Hur kan ett samarbete se ut? Ja, det varierar, och beror på förutsättningarna och målet för dig och ditt företag. 

Här har du en gyllene möjlighet att nå ut till, och vara delaktig i dina potentiella medarbetares utbildning. Vi är en skola i framkant och drivs av hitta moderna och relevanta lösningar att samverka med våra partner. 

Exempel på möjliga samarbetsformer

  • Studiebesök då vi kommer till dig med våra elever, eller du kommer till oss 
  • Föreläsningar inom ett område eller tema som ger våra elever relevanta kunskaper och erfarenheter
  • Prova-på-aktiviteter på arbetsplatser är ett mycket värdefullt sätt för elever att få förståelse för olika delar av en verksamhet
  • APL, arbetsplatsförlagt lärande där eleven är ute på ditt företag under en längre tid och du har stora möjligheter att forma och utbilda morgondagens medarbetare tillsammans med oss
  • Arbetsmarknadsdagar som vi kan anordna på skolan för att skapa en arena för dig som arbetsgivare
  • Initiativ för att bredda intresset för könsdominerande branscher 
  • Samarbete med dig som har interna program/akademier för medarbetare

Vi kan berätta mer, och vi gör det gärna så hör av dig eller be oss kontakta dig!

Det går utmärkt att maila dina kontaktuppgifter till pererik.dufwenberg@realgymnasiet.se