Arken Zoo

Arken Zoo

Arken Zoo är en svensk landsomfattande zoo-butik kedja med 96 butiker runt om i landet. De specialiserar sig på att sälja husdjur, djurfoder och djurtillbehör.

Arken Zoo

I Realgymnasiets samarbete med Arken Zoo, blir eleverna väl insatta i hur det är att arbeta inom branschen men får också erfarenhet av marknadsföring, försäljning, relationer och bemötande av kunder. Samarbetet innebär också att Arken Zoo garanterar eleverna att komma på intervju, med goda möjligheter till jobb.