Vi som jobbar här

Theresé Forenius

Biträdande rektor

Paul Wilskier

Elevrekrytering & Mentor NB

Mia Asmussen

Mentor HV & Mentor NB

Anki Palerby Hjelmqwist

Mentor NB

Cajsa Wallin

Speciallärare

Petra Törnros

Specialpedagog

Eva Gregefalk

Skolsköterska

Daniela Holmquist

Lärare

(Föräldraledig lå 23-24)

Nathalie Karppinen Poom

Lärare

Sandra Wikström

Lärare

(Föräldraledig lå 23-24)

Sara Inemyr

VFU-elev / Yrkeslärare under utbildning

Tina Norling

Elevassistent