Skistar

Skistar

SkiStar utvecklar alpin fjällturism genom att paketera produkter och tjänster som stärker den alpina upplevelsen och är ett mycket starkt varumärke inom branschen. Realgymnasiet bedriver sin verksamhet med utgångspunkten att intresset är den allra bästa drivkraften för lärande och har för avsikt att arbeta med de främsta inom branschen. Detta nya samarbete skulle innebära att eleverna exempelvis kommer vara delaktiga i skidskolan men också få föreläsningar och handledning av representanter från SkiStar. Därefter garanteras de en jobbintervju om det tagit sin gymnasieexamen och uppfyller SkiStars grundläggande krav för anställning, vilket betyder goda möjligheter till jobb. Detta är också en möjlighet för SkiStar att kompetensförsörja sin verksamhet och utbilda framtidens stjärnor.

Skistar