Samarbetspartners

Alla våra utbildningar grundar sig i verkligheten. Det innebär att våra utbildningar genomförs i nära samarbete med branschen. På så sätt kan du som elev vara säker på att du får de kunskaper och färdigheter som efterfrågas på arbetsmarknaden, samtidigt som du också får värdefulla kontakter för framtiden.

På Realgymnasiet i Helsingborg samarbetar vi bland annat med:

Vi tror att djurvårdsbranschen alltid kommer att finnas. Det vi ser är att det kräver djurvårdare med bredare och högre kompetens. Tittar man till vår verksamhet så krävs det utöver kunskaperna kring djuren och deras behov även kompetens inom service och kundbemötande, teknisk utrustning, kemi/labb med exempelvis vattenprover och vattenvärden samt kunna utföra enkla reparationer.

Charlotta Strid Tropikariet i Helsingborg