Skolfakta

Läsårstider

Höstterminen 2023

 • Terminsstart: Åk 1-2: Onsdag 16 augusti. Åk 3: Torsdag 17 augusti
 • Höstlov: Måndag 30 oktober - fredag 3 november
 • Terminsavslutning: Fredag 22 december
 • Studiedag: Fredag 24 november

Vårterminen 2024 

 • Studiedag: Måndag 8 januari
 • Terminsstart: Tisdag 9 januari
 • Sportlov: Måndag 26 februari - fredag 1 mars
 • Påsklov: Tisdag 2 april - fredag 5 april
 • Lovdagar: Onsdag 1 maj, torsdag 9 maj, fredag 10 maj, torsdag 6 juni
 • Student 7 juni

Schema 

Länk till schemat kan du hitta här

Närvaro

Det här gör vi för att främja närvaron

• Eleverna bjuds på frukost varje morgon, där många av personalen också är med
• Vi jobbar relationsskapande
• Vi genomför regelbundet enkäter, för att undersöka elevernas psykosociala studiemiljö
• Vi har något som vi kallar Realtid, här ges eleverna möjlighet att ta igen det de missat
• Vi ser till är motiverande och relevanta – så att eleverna vill komma till skolan
• Eleverna har fasta platser i klassrummen
• Vi erbjuder olika och anpassade examinationsformer
• Vi har tydliga kommunikationskanaler till vårdnadshavare
• Vi har gemensamma luncher där många personalen är med eleverna

Frånvaroanmälan 

För att nå goda studieresultat är det viktigt att vara närvarande vid undervisningen. Om eleven är frånvarande, utan giltig anledning meddelas vårdnadshavare via sms/e-post. Frånvaro registreras av undervisande lärare, mentor eller administratör.

Vårdnadshavare ansvarar för att anmäla frånvaro (om eleven är under 18 år) eller av elev (över 18 år). Anmälan om frånvaro görs genom att ringa respektive mentor.

Om eleven har upprepad ogiltig frånvaro på sammanlagt fyra timmar eller mer under en månad, kan skolan rapportera det till CSN. Ogiltig frånvaro kan till exempel vara frånvaro från lektioner, sen ankomst och att lämna lektionen för tidigt.


Bra att veta

 • Allergier: På grund av allergier är alla typer av nötter förbjudet i skolans lokaler.
 • Busskort och resor: Realgymnasiet i Karlstad följer samma regler för busskort som gäller i kommunen. Kontakta hemkommunen för busskort. Resor som sker under exempelvis skoltid, till och från APL plats eller andra ställen där du genomför din utbildning bekostas av skolan.
 • Dator: På skolan har du som elev tillgång till egen en dator.
 • Elevråd: På skolan finns elevrådet där du som elev vara med och påverka din skola och utbildning. Varje klass har sina representanter som för klassens talan och ser till att skolan blir en så bra plats som möjligt för alla elever.
 • Lunch: På Realgymnasiet i Karlstad äter vi vår skollunch på Plaza Hotell. Veckans matsedel presenteras på TV:n vid entrén. 
 • Elevhälsa: Elevhälsoteamet jobbar förebyggande för att alla elever på skolan ska må bra. Teamet lyfter bland annat frågor som vikten av sömn, kost och motion för att du ska ha en bra hälsa och förutsättningarna att klara av skolarbetet. Ibland behöver man lite extra stöd och hjälp och då finns flera olika personer på skolan som kan stötta dig.Vi har specialpedagog, skolsköterska och kurator på skolan. Vi har också tillgång till skolläkare och skolpsykolog. De ingår tillsammans med mentor och rektor i skolans elevhälsoteam
 • SYV: Vår centrala studie- och yrkesvägledare hjälper dig gärna om du har något du undrar över, oavsett var i landet du bor. Fråga henne om allt som rör gymnasievalet, våra utbildningar, behörigheter till vidare studier och arbetsmarknaden.  Här hittar du Annas kontaktuppgifter.

  Karlstads egen syv, Sari Jumell, hittar du här.
  E-post, 073-094 56 42