Skolfakta

Välkommen till Realgymnasiet!

Information om appen Lärande Skola, hur våra olika system fungerar, hur du gör för att få koll på schema, frånvaroanmäla ditt barn, ta reda på hur du kan följa upp skoluppgifter, m.m. hittar du på denna länk. Länk till vår lärplattform Canvas hittar du här.

Kontaktuppgifter till vårdnadshavare: samtliga vårdnadshavare lägger själva in aktuella kontaktuppgifter med Bank-ID via denna länk och uppdaterar dessa vid förändring.

Blanketter & dokument: ledighetsansökan, elevhandbok och andra viktiga dokument hittar du här.

Frånvaro- & sjukanmälan: all frånvaroanmälan sker via vår app Lärande Skola som är kopplad till lärplattformen Canvas. Frånvaroanmälan görs av vårdnadshavare eller myndig elev, om det inte fungerar kontaktas mentor. Du hittar dit på två sätt: 

  1. ladda ner vår app, Lärande skola via Apple Store eller Google Play. När du har loggat in med Bank-ID, så kommer du att se en knapp för frånvaroanmälan på Idagsidan. 
  2. öppna en webbläsare på din dator eller telefon och logga in på denna länk med personnummer och Bank-ID. 

 

Busskort och resor: Realgymnasiet följer samma regler för busskort som gäller i kommunen. De resor som sker under exempelvis skoltid, till APL-plats eller andra ställen där du genomför din utbildning bekostas av skolan. Mer information om busskort finns på kommunens hemsida.

Samarbetspartners: alla våra utbildningar grundar sig i verkligheten. Det innebär att våra utbildningar genomförs i nära samarbete med branschen. På så sätt kan du som elev vara säker på att du får de kunskaper och färdigheter som efterfrågas på arbetsmarknaden, samtidigt som du också får värdefulla kontakter för framtiden. Alla våra samarbetspartners hittar du här!

Rid- och travanläggningar: genom våra samarbeten med rid- och travanläggningar har våra elever som läser Hästhållning tillgång till ett stort utbud av hästar och ponnyer på Luleå ridklubb och Travskolan Bodentravet

Djurrum: du som läser Sällskapsdjur & Djursjukvård och Hund har dina profildagar i skolans hundavdelning och våra djurrum. I djurrummen finns däggdjur, reptiler och fiskar samt fåglar. 

Skollunch: när du går på Realgymnasiet äter du din skollunch på J&J Restaurang, veckans meny hittar du här. På J&J serveras varje dag flera olika rätter och du kan välja mellan vegetariskt, fisk, kött och soppa. Dessutom bakar Javier och hans gäng bröd till dig varje dag!

Allergi & specialkost: på grund av allergi är det förbjudet med alla sorters livsmedel och produkter som innehåller nötter, inkl. jordnötter, på skolan. Prata med din mentor om du är allergisk mot något eller har särskilda kostbehov.

Datorer: på skolan har du som elev tillgång till en bärbar dator. Det finns även en rad hjälpprogram installerade på din dator, t.ex. uppläsningsstöd - prata med din mentor om du vill veta mer.

Elevhälsa: skolans elevhälsoteam jobbar förebyggande för att alla elever på skolan ska må bra. Teamet lyfter bland annat frågor som rör vikten av sömn, kost och motion för att du ska ha en bra hälsa och förutsättningarna att klara av skolarbetet. Ibland behöver man lite extra stöd och hjälp och då finns flera olika personer på skolan som kan stötta dig. Vi har skolsköterska och skolkurator på skolan. De ingår tillsammans med mentor, biträdande rektor och rektor i skolans elevhälsoteam. Specialpedagog, skolläkare och skolpsykolog ingår också i elevhälsoteamet. 

Elevråd: vill du påverka din skola och utbildning och samtidigt lära dig mer om skoldemokrati och få värdefulla erfarenheter av föreningsarbete? Då kan du göra det genom vara med i skolans elevråd.

SYV: om du har frågor som rör gymnasievalet, våra utbildningar, behörigheter till vidare studier, arbetsmarknaden eller någonting annat kan du kontakta vår studie- och yrkesvägledare. På YouTube finner du vår digitala studie- och yrkesvägledning. Även mentorerna kan svara på en hel del av dina funderingar!

Skolbibliotek: skolbiblioteket är en del av den pedagogiska verksamheten i skolan och kan utöver att bidra till goda skolresultat, även verka för kultur, litteratur och bildning i större bemärkelse. Vårt skolbibliotek är hjärtat i skolan, en lättillgänglig, trygg och lugn plats för studiero och skolarbete och en plats för trivsel och möten mellan elever.

Idrott & hälsa: vi har idrott på Inpuls Gym i centrala Luleå och är även mycket utomhus då vädret tillåter. 

Klagomålshantering: har du synpunkter, förslag eller klagomål på våra utbildningar och den verksamhet vi bedriver? Läs mer om hur du lämnar klagomål här.

Har du frågor? Kontakta oss på lulea@realgymnasiet.se!