Vi vet att det personliga intresset är den allra starkaste drivkraften för ett roligt, utvecklande och meningsfullt lärande. Därför har vi skapat en skola där intresse och kunskap går hand i hand. Tillsammans med Dogman kan vi säkerställa att Realgymnasiets elever får lära av det bästa i branschen.

De elever som gjort APL (arbetsplatsförlagt lärande) hos Dogman garanteras att få komma på jobbintervju efter godkänd och avslutad gymnasieexamen. Dogman utlovar goda möjligheter till jobb om kravprofilen för den aktuella tjänsten vilken eleven sökt är uppfylld.

Vi ska gemensamt verka för elevens bästa under deras utbildningstid och ge dem optimala förutsättningar att vara anställningsbara efter avslutat gymnasium. Vi är jätteglada över vårt nya samarbete med Dogman

Anneli Larsson VD för Lärande Partner