Samarbetspartners

Alla våra utbildningar bygger på verkliga, uttalade behov i svenska tillväxtbranscher. Det innebär att våra utbildningar genomförs i nära samarbete med branschen. På så sätt kan du som elev vara säker på att du får de kunskaper och färdigheter som efterfrågas på arbetsmarknaden, samtidigt som du också får värdefulla kontakter för framtiden.