SkolfaktaSjuk- och frånvaroanmälan 

Om du är sjuk eller frånvarande av annan orsak och behöver stanna hemma måste du anmäla detta varje dag. Det är alltid vårdnadshavare som måste anmäla dig om du inte är myndig. Du kan anmäla frånvaro via Canvas. Gå till denna länk och logga in med mobilt BankID http://login.realgymnasiet.se/  Om du inte kan logga in, kan det bero på att du inte finns upplagd i Skola24. Kontakta i så fall skolans administratör som kan hjälpa dig. 

  • Vårdnadshavare anmäler frånvaro varje dag eleven är sjuk eller frånvarande. 

  • Frånvaro anmäls senast kl 08.30. Om anmälan inte sker i tid, måste vårdnadshavare kontakta mentor. 

  • Elever över 18 år anmäler frånvaro genom att ringa sin mentor på morgonen.

Både giltig och ogiltig frånvaro kommer att aviseras för att säkerställa att inte omyndig elev själv anmält frånvaro. I första hand aviseras frånvaro via e-post och i andra hand via SMS. Frånvaroaviseringen går hem till vårdnadshavare efter kl 17.00.


Du äter skollunchen på skolan som serveras av en restaurang. 

Realgymnasiet följer samma regler för busskort som gäller i kommunen. De resor som sker under exempelvis skoltid, till APL-plats eller andra ställen där du genomför din utbildning bekostas av skolan.

På skolan har du som elev tillgång till en bärbar dator.

Elevhälsoteamet jobbar förebyggande för att alla elever på skolan ska må bra. Teamet lyfter bland annat frågor som vikten av sömn, kost och motion för att du ska ha en bra hälsa och förutsättningarna att klara av skolarbetet. Ibland behöver man lite extra stöd och hjälp och då finns flera olika personer på skolan som kan stötta dig. Vi har specialpedagog, skolsköterska och kurator på skolan. Vi har också tillgång till skolläkare och skolpsykolog. De ingår tillsammans med mentor och rektor i skolans elevhälsoteam.

Vill du påverka din skola och utbildning? Då kan du göra det på flera olika sätt, till exempel skapa egna grupper på skolan eller vara med i skolans elevråd.

På grund av allergier bland elever och personal är det förbjudet med alla sorters nötter på skolan. Hit räknas även jordnötter.

På vår skola har vi fördelen att ha en SYV på plats som hjälper till med frågor om framtiden, utbildningar och behörigheter.

Plan mot kränkande behandling och aktiva åtgärder

Ordningsregler

Ledighetsansökan Örebro