Så fungerar det med högskolebehörighet

Från och med höstterminen 2023 innehåller alla yrkesprogram kurser som ger grundläggande högskolebehörighet.

Detta gör att du som elev inte behöver välja till kurser som ger dig denna behörighet. Du kan däremot välja bort grundläggande högskolebehörighet om du inte ser den som relevant för dig. Du kan också välja att läsa den grundläggande högskolebehörigheten inom det individuella valet och programfördjupningen, då läser du in den inom 2500 poäng.

Kurser för särskild behörighet

Vill du utöka din behörighet kan du ansöka om att läsa några av våra kurser för särskild behörighet. På gymnasiet godkänns utökningar av rektor. För att få läsa utökat program krävs att du klarar dina ordinarie kurser inom 2 500 p.

Kurser

  • Matematik 2a 
  • Matematik 3c

Läser du utökade kurser i matematik så blir du bland annat behörig till ett naturvetenskapligt basår. Ett naturvetenskapligt basår ger dig fullständig naturvetenskaplig behörighet och då kan du söka till Veterinärprogrammet, Läkarprogrammet och andra program som kräver naturvetenskaplig behörighet. Kurserna erbjuds på alla orter

Du kan välja att läsa en eller flera kurser för särskild behörighet. Kolla vilka behörighetsgivande kurser som krävs för den utbildning du är intresserad av på högskolan, på vissa krävs inte alla.

Kurser

  • Samhällskunskap 1a2
  • Historia 1a2

Läser du det samhällsvetenskapliga kursen så blir du behörig till  vidare studier inom samhällsvetenskap och sociologi. Det blir ett utökat program på 2 600 p. Kurserna erbjuds på alla orter!

Du kan välja att läsa en eller flera kurser för särskild behörighet. Kolla vilka behörighetsgivande kurser som krävs för den utbildning du är intresserad av på högskolan, på vissa krävs inte alla.

Kurser

  • Kemi 1, 2
  • Fysik 1b1, 1b2, 2
  • Matematik 2a, 3c, 4

Läser du våra naturvetenskapliga kurser så blir du behörig till vidare studier inom det naturvetenskapliga området. Du har möjlighet att läsa kurser på upp till 2 850 p. De praktiska erfarenheter du som naturbrukselev får av att sköta, vårda och hantera djur i kombination med de teoretiska kunskaper som behörighetskurserna ger gör dig väl förberedd för exempelvis veterinärstudier.

Du kan välja att läsa hela eller delar av denna fördjupning. Kolla vilka behörighetsgivande kurser som krävs för den utbildning du är intresserad av på högskolan, på vissa krävs inte alla som ingår i denna fördjupning.

Mitt mål är att plugga till veterinär, nu får jag praktiska kunskaper och jag kan söka till universitetet direkt efter gymnasiet.

Frida, åk 3 Naturvetenskapligt behörighetsprogram