Så fungerar det med högskolebehörighet

Från och med höstterminen 2023 får du som läser ett yrkesprogram grundläggande högskolebehörighet inom ramen för ordinarie utbildning. Tveka inte på att höra av dig till din skola ifall du undrar över hur behörigheterna ser ut för just den.

Grundläggande behörighet krävs för all högskoleutbildning, och är alltså ett minimikrav för att kunna bli antagen. Du kan till exempel få grundläggande behörighet efter att ha läst en gymnasieutbildning, studerat på folkhögskola eller gått på komvux.

Hos oss kan du läsa grundläggande högskolebehörighet inom 2500p. Du som elev behöver inte välja extra kurser som ger grundläggande behörighet, det går dock att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Mitt mål är att plugga till veterinär, nu får jag praktiska kunskaper och jag kan söka till universitetet direkt efter gymnasiet.

Frida, f.d. elev Naturbruksprogrammet, Naturvetenskaplig behörighetsfördjupning

Kurser för särskild behörighet

Vill du utöka din behörighet kan du ansöka om att läsa någon eller några av våra kurser för särskild behörighet. Du kan läsa dessa inom ditt individuella val eller som utökat program. På gymnasiet godkänns utökningar av rektor. För att få läsa utökat program krävs det att du klarar dina kurser inom ditt program.

Förutom kravet om grundläggande behörighet för högskolestudier har många utbildningar också särskilda förkunskapskrav som är kopplade till utbildningens innehåll.

Kurser

  • Matematik 2a 
  • Matematik 3c

Läser du utökade kurser i matematik så blir du bland annat behörig till ett naturvetenskapligt basår. Ett naturvetenskapligt basår ger dig fullständig naturvetenskaplig behörighet och då kan du söka till Veterinärprogrammet, Läkarprogrammet och andra program som kräver naturvetenskaplig behörighet. Kurserna erbjuds på alla orter.

Du kan välja att läsa en eller flera kurser för särskild behörighet. Kolla vilka behörighetsgivande kurser som krävs för den utbildning du är intresserad av på högskolan, på vissa krävs inte alla.

Kurser

  • Samhällskunskap 1a2
  • Historia 1a2

Läser du det samhällsvetenskapliga kursen så blir du behörig till  vidare studier inom samhällsvetenskap och sociologi. Kurserna erbjuds på alla orter.

Du kan välja att läsa en eller flera kurser för särskild behörighet. Kolla vilka behörighetsgivande kurser som krävs för den utbildning du är intresserad av på högskolan, på vissa krävs inte alla.

Angående den naturvetenskapliga behörigheten

Den naturvetenskapliga fördjupningen erbjuds inom Naturbruksprogrammet med programfördjupningen Sällskapsdjur & Djursjukvård. Denna fördjupning erbjuds inte på alla våra skolor. Kontakta den skolan som du är intresserad av för att höra om de erbjuder denna fördjupning.

Kurser

  • Kemi 1, 2 
  • Fysik 1b1, 1b2, 2 
  • Matematik 2a, 3c, 4 

Läser du våra naturvetenskapliga kurser så blir du behörig till vidare studier inom det naturvetenskapliga området. Du har möjlighet att läsa kurser på upp till 2850p. De praktiska erfarenheter du som naturbrukselev får av att sköta, vårda och hantera djur i kombination med de teoretiska kunskaper som behörighetskurserna ger gör dig väl förberedd för exempelvis veterinärstudier. Du kan välja att läsa hela eller delar av denna fördjupning. Kolla vilka behörighetsgivande kurser som krävs för den utbildning du är intresserad av på högskolan, på vissa krävs inte alla som ingår i denna fördjupning.