Högskolebehörighet

För att du ska kunna söka vidare till högskola och universitet erbjuder vi på Realgymnasiet alla elever möjligheten att läsa grundläggande högskolebehörighet inom ordinarie 2500 poäng. Vi har också byggt ihop ett par olika kurspaket som du kan läsa om du vill uppnå en särskild behörighet.

Du som läser en yrkesutbildning

Välj Svenska 2, Svenska 3 och Engelska 6 inom IV-val och programfördjupning för att få:

  • Grundläggande högskolebehörighet. Läses inom ordinarie 2500 poäng.

Läs till:

  • Särskild högskolebehörighet. Läses som utökat program. Det är rektor på skolan som fattar beslut om utökat program.

Yrkesexamen + grundläggande högskolebehörighet

Kravet för att du ska få en yrkesexamen är att du har betyg i alla kurser som ingår i studieplanen och har minst 2250 godkända betygspoäng. Du ska ha godkänt i svenska 1, engelska 5, matematik 1a, gymnasiearbetet samt 400 godkända betygspoäng i programgemensamma kurser. För att kunna söka vidare till högskola och universitet behöver du utöver yrkesexamen ha grundläggande behörighet, det vill säga godkänt i kurserna svenska 2 och 3 samt engelska 6.

Du som läser en högskoleförberedande utbildning

Ingår inom ordinarie 2500 poäng:

  • Grundläggande högskolebehörighet
  • Särskild högskolebehörighet

Läs till:

  • Ytterligare särskild högskolebehörighet utöver ramen för individuellt val. Läses som utökat program. Det är rektor på skolan som fattar beslut om utökat program

Högskoleförberedande examen

Kravet för att du ska få en högskoleförberedande examen är att du har betyg i alla kurser som ingår i studieplanen och har minst 2250 godkända betygspoäng. Du ska ha godkänt i svenska 1, 2 och 3, engelska 5 och 6, matematik 1b/1c samt godkänt i gymnasiearbetet. Uppfyller du detta har du därmed behörighet att söka vidare till högskola och universitet.

Särskild högskolebehörighet

Utöver grundläggande högskolebehörighet krävs ibland särskilda kurser för att du ska vara behörig till universitet eller högskola. Detta kallas särskild behörighet. Vad den särskilda behörigheten innebär varierar mellan olika utbildningar. Till exempel kan du behöva läsa historia 1b för en viss universitetsutbildning men matematik 4 för en annan utbildning på universitetet.

Studieplan och utökat program

En gymnasieutbildning innehåller 2500 poäng. Hur poängen är fördelade i olika kurser och över de tre åren på Realgymnasiet, visas i den individuella studieplanen.

2300 av de 2500 poängen består av kurser som är kopplade till den gymnasieutbildning du väljer. 200 poäng är individuellt val vilket innebär att du själv väljer vilken eller vilka kurser du vill läsa inom dessa poäng. Läser du mer än 2500 poäng läser du ett så kallat utökat program. Det är rektor på skolan som fattar beslut om utökat program.


Individuellt val

Inom Realgymnasiet erbjuder vi ett antal valbara IV-kurser. De kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet är sådana kurser. Detsamma gäller för många av de kurser som krävs för särskild behörighet.