Vi som jobbar här

Marielle Ejdfalk

Administratör

Annika Engström

Specialpedagog & Lärare, IT-programmet

Ida Roos

Kommunikatör & Mentor, Hotell & Turism - Strawberry

Jörgen Nordström

Lärare, IT-programmet

Robert Frick

Lärare, Teknikprogrammet

Ulrika Karlsson

Lärare, Teknikprogrammet

Anette Johansson

Lärare, Naturbruksprogrammet

Filip Johlin

Mentor, Teknikprogrammet

Adnan Zanhar

Lärare, Teknikprogrammet

Julia Andréasson

Lärare Naturbruksprogrammet (Föräldraledig)

Gona Vilsker

Lärare, Naturbruksprogrammet

Elin Evaldsson

Elevresurs

Mikael Tegler

Idrottslärare

Eva-Lena Andersson

Elevresurs 

David Sand

Mentor IT-programmet (El- och Energiprogrammet)

Moa Rahim

Lärare, Teknikprogrammet

Adam Kundurakis

Lärare, Naturbruksprogrammet

Helen Lindquist

Lärare, Hotell & Turism - Strawberry

Karl Södrén

Lärare, Teknikprogrammet

Jeanette Bolin

Lärare

Yasin Hassan

Elevresurs

Johan Tyni Bogdanoff

Lärare, IT-programmet

Veronica Samelius

Lärare, naturbruksprogrammet

Lisa Eriksson

Skolsköterska

Annika Karlsen

Kurator

Anders Lundstedt

Lärare, IT-programmet

Moa Tapper

Lärare, Naturbruksprogrammet

Ann-Sofie Sundman

Lärare, Naturbruksprogrammet

Per Erik Dufwenberg

Lärare, IT-programmet

Therese Thor

Mentor och APL-ansvarig, Naturbruksprogrammet