Blanketter & dokument

Här hittar du viktiga blanketter och dokument, bland annat ledighetsansökan och Plan mot kränkningar och aktiva åtgärder mot diskriminering. All information finns även i elevpärmen i uppehållsrummet på skolan.

Elevhandbok

Ledighetsansökan

Plan mot kränkande behandling och aktiva åtgärder mot diskriminering

Trivselregler