El- och energiprogrammet

Viktigt och riktigt

El- och energiprogrammet kopplar upp dig mot en framtid där dina kunskaper är hårdvaluta. Samhällsutvecklingen, där digitalisering och klimatfrågor står högt på agendan, driver fram tekniska innovationer och lösningar som i hög utsträckning är relaterad till el och energi. Brinner du för frågor som dessa så är det här dina intressen kan formas till ett spännande och engagerande yrkesliv.

El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta med dator- och kommunikationssystem. 

Utbildningen ska ge kunskaper om el- och energiteknik och automation samt färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom dessa arbetsområden. Dator- och kommunikationsteknik och samhällets digitala infrastruktur ska också vara centralt inom utbildningen. 

Säkerhetsfrågor är av yttersta vikt för arbete inom de olika yrkesområdena. Utbildningen ska därför leda till att eleverna blir väl förtrogna med nationella och internationella överenskommelser om teknologi, informationssäkerhet, standarder, arbetssäkerhet och arbetsmiljö.

Utbildningen ska vidare leda till att eleverna förstår vikten av att kunna dokumentera och gå systematiskt till väga för att lösa problem. Allt el-, energi-, automations- och datortekniskt kunnande bygger på naturvetenskapliga principer. Att kunna utföra korrekta beräkningar är en förutsättning för yrkesutövningen. Utbildningen ska därför utveckla elevernas matematiska kunskaper.

Utbildningen ska ge kunskaper om hur eleverna kan bidra till yrkets, företagets och samhällets utveckling såväl nationellt som lokalt. 

I yrkeslivet kommer eleverna att möta olika människor och ansvara för att ett professionellt arbete utförs, ofta i samarbete med andra yrkesgrupper. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att samarbeta med andra, bemöta kunder, ge service och att skickligt utföra arbete både på företag och i människors hem. Inom branscherna är både storföretag och enpersonsföretag vanliga. Utbildningen ska därför ge kunskaper om företagandets villkor, ekonomi samt direkt och indirekt miljöpåverkan. 

Arbetsmiljöfrågor ska ha en central plats i utbildningen för att förebygga arbetsskador och för att främja god hälsa.


Texten är ett urval från Skolverkets hemsida. Här kan du läsa mer om programmet!

Oavsett vilken fördjupning du väljer kommer du att läsa följande kurser tillsammans med alla på skolan som valt el- och energiprogrammet: 

  • Datorteknik
  • Mekatronik
  • Elektromekanik
  • Programmering
  • Dator- och nätverksteknik
  • Entreprenörskap
  • Nätverksteknik
  • Elektronik- och mikrodatorteknik
  • Kommunikationsnät
  • Energiteknik