Anläggningsfordon - ME-skolan

Program
Bygg- och anläggningsprogrammet
Studievägskod
BAANL
Inriktning
Anläggningsfordon
Examen
Yrkesexamen och högskolebehörighet

Programfördjupningen finns på följande orter

Intresseanmälan

Vill du veta mer om utbildningen och få inbjudan till kommande aktiviteter?

Anmäl intresse

Plugga i praktiken och bli maskinförare

Med start hösten 2024 erbjuder vi möjligheten att plugga Bygg- och anläggningsprogrammets inriktning Anläggningsfordon vid Realgymnasiet i Karlstad, i samarbete med ME-skolan.

Grundläggande kunskaper inom bygg- och anläggningsteknik

Utbildningen ger dig både grundläggande högskolebehörighet och yrkesexamen, i en bransch som förväntas växa stort under det kommande decenniet.

När du läser Anläggningsfordon hos oss sker en stor del av utbildningen på plats i arbetslivet, där du genom APL får viktiga kunskaper och kontakter för framtiden.

Bra APL-utsikter!

APL sker i minst 15 veckor, oftast längre. APL förekommer i åk 2 men är i huvudsak förlagd till åk 3. APL berör innehållet i kurserna Anläggningsförare 1 och 2 (åk 2) samt Anläggningsförare 3 och 4 (åk 3).

Utbildningen ger dig kunskaper i markarbeten som schakt- och materialförflyttning inom väg- och ledningsarbete och ballast samt trafikkunskap. En stor del av utbildningen sker i hytten och du får lära dig att hantera situationer som du kan komma att stå inför som maskinförare på våra övningsområden.

Eleven erbjuds bidrag till Körkortsbehörighet till B-Personbil och Lätt lastbil!

Studieupplägg

Efter gymnasiet:
Efter utbildningen kan du arbeta som maskinförare och i ditt yrke köra till exempel grävmaskin, hjullastare, eller en dumper. Yrket är mångfacetterat och omväxlande beroende på aktuellt projekt.

Utvecklas inom branschen:
För den som vill gå vidare och utvecklas i branschen finns goda möjligheter. Många unga maskinförare blir projektledare, platschefer, byggnadsingenjörer eller egna företagare – maskinentreprenörer.

Plugga vidare på universitet, högskola eller yrkeshögskola (YH) inom andra branscher:
Vill du efter gymnasiet läsa vidare till ett helt annat yrke än det du läst på gymnasiet så har du många valmöjligheter genom den grundläggande högskolebehörigheten med möjlighet till särskild behörighet. Alla våra skolor erbjuder utökade kurser i matematik och samhällskunskap. Kontakta skolans kommunikatör eller rektor för mer information.

Grundläggande kunskaper inom bygg- och anläggningsteknik samt praktiska arbetsmoment inom anläggning, husbyggnad, måleri och plåtslageri. Kunskaper om material, utrustning, arbetsmiljö och säkerhet. Grundläggande ritningsläsning och planering av arbete samt enklare beräkningar.

Arbetsuppgifter med grävmaskin och grävlastare. Kunskaper om rivningsmetoder och sortering av byggmaterial samt hantering av farligt avfall. Arbete med godsskyddande åtgärder samt säkring av last. Kunskap om isoleringens och dräneringens funktion för grundarbeten samt schaktning, fyllning och packningsarbeten. Fördjupning av lagar och andra bestämmelser samt riskbedömning. Kunskap om väg- och banbyggnadsarbeten, vägkroppens egenskaper och olika åtgärder samt dränering och utläggning.

Kunskaper om jordförflyttande anläggningsmaskiner och deras utrustning samt hur de hanteras. Introduktion till olika typer av anläggningsarbeten samt körteknik, trafiksäkerhet och miljöpåverkan. Rutiner för daglig tillsyn och åtgärder före och efter körning. Fördjupning inom ritningsläsning samt mätnings- och avvägningsteknik. Informationssökning, planering och beräkning som viktiga grunder i arbetet. Kunskaper om olika arbetsområden för mobila arbetsmaskiner och egenskaper hos tillsatsutrustning. Egenskaper hos anläggningsmaterial samt jord- och bergarter. Åtgärder vid olika typer av olyckor.

På alla våra yrkesprogram får du eller lånar du den utrustning som behövs för undervisningen eller vid speciella aktiviteter.

Poängplan

Maskinerna på Anläggningsfordon - ME-skolan

På anläggningsfordon - ME-skolan använder vi dom senaste och nyaste maskinerna och vi byter ut dom vartannat år. Allt för att du ska ha jobbat med dom senaste maskinerna innan du söker jobb.

Här är maskinerna som du kommer att jobba med:

Cat 308/307,5 - Minigrävare
Cat 313F - Liten grävmaskin
Cat M 314F - Hjulgrävmaskin
Cat 926M - Hjullastare