Naturturism

Program
Naturbruksprogrammet
Studievägskod
NBNAT
Inriktning
Naturturism
Examen
Yrkesexamen och högskolebehörighet

Ledarskap genom naturupplevelser och äventyr!

Utveckla dina kunskaper inom naturturism, äventyr och ledarskap! När du läser naturturism hos oss blir du attraktiv för en mängd roller i en spännande framtidsbransch.

Här står ledarskap i fokus och du får utveckla din förmåga att leda, guida och handleda människor inom olika naturnära upplevelser och äventyrsaktiviteter. Utbildningen ger dig möjlighet till många olika certifieringar, bland annat för skidlärare, klätterinstruktör, kajakledare, MTB och livräddning.

Du har också möjlighet att bli certifierad naturguide och få ett yrkesbevis för professionella naturguider. Vi samarbetar med de främsta inom branschen för att ge dig en värdefull utbildning och ett viktigt nätverk för framtiden. Bland våra samarbeten finns bland annat Skistar, Naturturismföretagen, Klättercentret och WildSweden.

Du har även möjlighet till APL-plats i Sydafrika!

Ditt första år på Naturturism handlar om att du ska få förståelse för hur du som enskild individ och i grupp fungerar i olika sammanhang och hur kommunikationen fungerar och påverkar upplevelsen. Stort fokus läggs därför på några av ledarskapets grunder, nämligen kommunikation och kunskapen om hur grupper och individer fungerar tillsammans.

Mycket av din skoltid spenderas utomhus i olika miljöer med olika typer av aktiviteter. Under hösten får du en introduktion till bredden i branschen genom att du får undervisning i flera olika äventyrssporter, såväl praktiskt som teoretiskt.

Efter det första året har du grundkunskaper i ledarskap och gruppdynamik samt inblick i olika äventyrssporter inom naturturism.

Under ditt andra år utvecklar du ditt ledarskap och använder dina kunskaper inom naturturism genom att leda olika aktiviteter. Du utforskar turismnäringen på djupet och samarbetar med skolor, företag och organisationer.

Naturen är fortsättningsvis ett viktigt inslag i din utbildning och du utvecklar dina kunskaper inom naturguidning och äventyrssporter utifrån din inriktning.

I tvåan får du möjlighet att fördjupa dig vidare i en aktivitet inom Naturturism. Fördjupningen pågår i två år och skiljer sig mellan skolor. Kolla med din lokala skola vilken aktivitet de erbjuder!

Under ditt tredje och sista år på utbildningen ligger fokus på att du ska utvecklas inom ledarskap, din inriktning och som entreprenör. Du och dina klasskompisar ges därför förutsättningar att genomföra egna events och turer för skolor, organisationer och företag.

Efter det här året har du goda erfarenheter av vad det innebär att driva egna företag inom naturturismen. Du har också utvecklats inom din inriktning och tagit steget in i arbetslivet genom branschnormerade kurser och certifieringar. Detta förbereder dig väl för ett yrke som reseledare.

  • Naturguidescertifiering
  • Skidlärarutbildning
  • Klättring Sv. Klätterförbundet
  • Paddling Sv. Kanotförbundet
  • Livräddning i fält NOLS WMI
  • Förarbevis Terränghjuling
  • Personlig utveckling & Externa relationer


Lokala avvikelser kan förekomma. 

Direkt efter examen kan du jobba som till exempel:

• Skidlärare • Naturguide • Klätterinstruktör • Aktivitetsledare • Entreprenör inom besöksnäringen • Projektledare • Trädfällare • Eventvärd • Turistvärd • Reseledare • Supervisor •  Arbetsledare • Yrkesmilitär 


Efter vidare studier på yrkeshögskola kan du jobba som:

• Fjälledare • Skogsbrukstekniker • Arborist • Resekonsult • Event och Projekt manager • Destination manager, incoming tourism


Efter vidare studier på Högskola/Universitet kan du jobba som:

• Idrottslärare • Polis • Räddningstjänst •Jägmästare • Skogsmästare

Plugga vidare på universitet, högskola eller yrkeshögskola (YH) inom andra branscher:
Vill du efter gymnasiet läsa vidare till ett helt annat yrke än det du läst på gymnasiet så har du många valmöjligheter genom den grundläggande högskolebehörigheten med möjlighet till särskild behörighet. Alla våra skolor erbjuder utökade kurser i matematik och samhällskunskap. Kontakta skolans kommunikatör eller rektor för mer information.

På alla våra yrkesprogram får du eller lånar du den utrustning som behövs för undervisningen eller vid speciella aktiviteter.

Yrkesexamen och högskolebehörighet

Grundläggande högskolebehörighet kan du läsa på alla våra skolor, du kan utöver det lägga till matte- eller det samhällsvetenskapliga spåret. För mer info, kontakta skolans kommunikatör eller rektor.

Läs mer om Högskolebehörighet

Poängplan

Vi samarbetar med de främsta i branschen!

Realgymnasiet bedriver sin verksamhet med utgångspunkten att intresset är den allra bästa drivkraften för lärande och har för avsikt att arbeta med de främsta inom branschen.

Läs mer om våra samarbetspartners här.