Viktig kunskap om biologisk mångfald i djurparkerna får eleverna att växa

16 november 2023

Med hjälp av djurparkernas arbete och pågående forskning lär sig eleverna på nära håll om djurens beteende och förändring i tillvaron, utifrån jordens klimatpåverkan. Ett område som är av stor vikt både nu och i framtiden. Det i sin tur skapar de bästa förutsättningar för elever att växa genom kunskap till att bli engagerade inom yrket och i djurvårdsbranschen.

Viktig kunskap om biologisk mångfald i djurparkerna får eleverna att växa

När eleverna på programmet Djurvård med fördjupning Djurpark genomför sin APL-tid (Arbetsplatsförlagt lärande) får de med sig både förståelse och den viktiga kunskapen som krävs inom flera olika fokusområden. Ett av dessa, bevarande av den biologiska mångfalden, innebär kunskapen om att skydda vissa djurarter från utrotning på grund av klimatförändringar i världen. 

- Det är ett väldigt stort område berättar eleven Martin Ekelund som går sitt andra år inom fördjupningen. Det är en av djurparkens största uppgifter nu. Det känns roligt som elev att få lära sig nytt, göra nytta och kunna sprida viktig kunskap inom området till ännu fler, berättar han. 

Forskare och elever möts och fördjupar sina kunskaper 

Tillsammans med forskare fyller djurparkerna en viktig funktion i bevarandearbetet för framtiden. Det gör de tillsammans med den Europeiska Djurparksföreningen (EAZA) i de gemensamma målen för utbildning, forskning och bevarandet av olika djurarter. Här ger parkerna bland annat plats åt nya djurarter, stödjer arbetet inom forskning samt ställer om sin miljö till förmån för hotade djurarter. Ibland händer det även att djuren placeras tillbaka till sitt vilda och naturliga liv igen. 

- Martin berättar bland annat om en Visent (Europeisk Bison) som placerades ut i Azerbajdzjan naturreservat för en tid sedan. Det gör mig riktigt glad och hoppfull inför framtiden. Kunskapen hos allmänheten om hur djurparkerna jobbar i de här frågorna är väldigt blandade, förklarar han. 

-Vårt arbete blir allt viktigare, berättar Erik Johansson, Chef för den Zoologiska avdelningen i Borås Djurpark. Förutom att sprida kunskap till elever, besökare och omvärld i de utmaningar vi står inför, har vi unika möjligheter att bidra till forskning inom till exempel fysiologi, zoologi, etologi, beteendevetenskap mm. Forskning som många gånger skulle vara omöjlig att genomföra ute i det vilda, förklarar han.

Eleverna får tack vare forskningsarbetet i djurparkerna och i mötet med branschen en unik chans att fördjupa sina kunskaper, både teoretiskt som praktiskt. Här får eleverna de bästa möjligheterna att ställa frågor direkt på plats i en av Nordens största djurparker.

En Yrkesutbildning på Realgymnasiet ger elever möjligheter till både högskolebehörighet och yrkesexamen och en framtid för vidare studier inom universitetet.

Fakta om programmet:
Naturbruksprogrammet
Inriktning Djurvård
Programkod: NBDJR