Skolfakta

Lunch:
På Realgymnasiet i Växjö äter du din skollunch på MK Catering. Det finns alltid flera olika alternativ att välja på.

Busskort och resor:
Realgymnasiet i Växjö följer samma regler för busskort som gäller i kommunen. De resor som sker under exempelvis skoltid, till och från APL plats eller andra ställen där du genomför din utbildning bekostas av skolan.

Dator:
På skolan har du som elev tillgång till egen en dator.

Skolhälsa:
Elevhälsoteamet på skolan jobbar förebyggande för att alla elever ska må bra. Teamet lyfter bland annat frågor som sömn, kost och motion för att du ska ha en så bra hälsa som möjligt och bra förutsättningar att klara skolarbetet. Ibland behöver man lite extra stöd och hjälp och då finns flera olika personer på skolan som kan stötta dig.

I skolans elevhälsoteam ingår rektor, mentor, skolsköterska, kurator, specialpedagog samt skolläkare och skolpsykolog.

Demokratigruppen:
Genom demokratigruppen kan du som elev vara med och påverka din skola och utbildning. Varje klass har sina representanter som för klassens talan och ser till att skolan blir en så bra plats som möjligt för alla elever.

Allergier:
På grund av allergier alla typer av nötter förbjudet i skolans lokaler.

SYV:
Realgymnasiets centrala studie- och yrkesvägledare hjälper dig gärna med de frågor du har kring din utbildning eller dina tankar om framtiden. Här hittar du hennes kontaktuppgifter.

Frånvaro- och sjukanmälan:
Frånvaro- och sjukanmälan görs via vår lärplattform Canvas senast kl 8.00 samma dag. Länk finns på Idag-sidan.

Är du vårdnadshavare gör du så här:
Du loggar in genom att gå till din webbläsare på telefon/dator och skriver http://login.realgymnasiet.se/ Du loggar in med personnummer och BankID (spara gärna länken).

Såhär ser knappen för frånvaroanmälan ut när du är inne i Canvas på Idag-sidan.

Lokal elevhälsoplan

Plan mot kränkande behandling