Kontakta oss

Telefon

Växel: 010-139 85 00

E-post

stockholm@realgymnasiet.se

Ata-Han "Attis" Keskiner

Kommunikatör

Charlotta Baltzarsson

Biträdande rektor

Daniel Berg

Biträdande rektor

Malin Wiklund

Biträdande rektor

Ann Levander

Lärare

Anna-Carin Fagerström

Administratör

Anya Eklundh

Lärare

Beatrice Karlsson

Lärare

Betél Bairu

Lärare

Caroline Dahlgren

SYV & Mentor

Elenor Grape

Lärare

Emeli Börjesson

Lärare

Emily Gripenstam

Ansvarig för Djuravdelningen

Erik Berglund Swan

Lärare

Hanna Molin

Skolsköterska

Hanna Otthén

Lärare

Jennifer Korn

Lärare

Jenny Martinpelto Börnfelt

Lärare & APL-ansvarig

Johan Hellzenius

Lärare

Johan Ullsten

Lärare

John Larsson

Lärare

Jonatan Ejvemark

Lärare (Föräldraledig)

Josefine Blackne

Mentor (Föräldraledig)

Josephine Ryde

Lärare & APL-ansvarig

Katarina Rosenhall

Skolsköterska

Kevin Palm

Administratör

Frasse Nilsson

Vaktmästare

Linda Kiprowska

Mentor (Föräldraledig)

Maria Svärd

Specialpedagog

Monica Finnegan

Lärare

My Ålund

Lärare

Rasmus Jansson

Lärare

Sara Hälleråd

Speciallärare

Sara Fils

Lärare

Sebastian Kivi

Lärare

Therese Nilsson

Specialpedagog

Tobias Eneborg

Lärare

Yasemin Stjernudde

Administratör